Netwerk gamification

Meer effect uit bestaande netwerkmomenten. Wie vindt netwerken nu echt makkelijk? Uit ervaring weten wij dat effectief netwerken moeilijk is. Door het toevoegen van spelvormen, verbindingsvormen of zelfs magic maken wij netwerken niet alleen leuker, maar ook veel effectiever. Netwerken met resultaat en plezier, dat maakt een verschil.

Onder andere op de sponsoravond van stichting KOHS wisten wij 100 ondernemers met elkaar te verbinden. Met een aandelenspel werden deals gesloten en daadwerkelijk contactinformatie uitgewisseld. Gemiddeld 10 leads per persoon. De Groei Company heeft 3 basisgames, maar kan ook maatwerkgames creëren. 

Wilt u ook meeer effect uit nieuwe en bestaande netwerken. klik hier.